องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษาประจำปี 25...[วันที่ 2023-07-31][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการ 1 อปท.1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชนประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-27][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสำนักตะคร้อ ประจ...[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพ...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 28]
 
   ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 60]
 
  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E...[วันที่ 2023-01-17][ผู้อ่าน 98]
 
  งานลอยกระทง ปี 2565 ประจำปีงบประมาณปี 2566[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 149]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17