องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กล...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 292]
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผ...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บ...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 212]
 
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ ตอบแบบการรับรู้ขอ...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 256]
 
  ขอเชิญชวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบร...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 243]
 
  โครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดังเพลิง ประจ...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 224]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 333]
 
  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 419]
 
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากได้...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 321]
 
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 564]
 
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 291]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18