องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ[วันที่ 2016-07-26][ผู้อ่าน 410]
 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559[วันที่ 2016-07-22][ผู้อ่าน 428]
 
  ประมวลภาพโครงการเรียนสนุกไม่มีเหา (งานกองทุนหลักป...[วันที่ 2016-06-27][ผู้อ่าน 521]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว[วันที่ 2016-06-20][ผู้อ่าน 372]
 
  ประมวลภาพโครงการสานฝันผู้ยากไร้ในต่างจังหวัด[วันที่ 2016-05-27][ผู้อ่าน 465]
 
  ประมวลภาพ โครงการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ ใส่ใจสุข...[วันที่ 2016-04-20][ผู้อ่าน 659]
 
  ประมวลภาพ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี...[วันที่ 2016-03-30][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2016-01-26][ผู้อ่าน 574]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-01-13][ผู้อ่าน 571]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเสริมสร้างการประกอบอาชี...[วันที่ 2015-11-30][ผู้อ่าน 529]
 
  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2558[วันที่ 2015-11-26][ผู้อ่าน 219]
 
  โครงการฝึกอบรมเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด[วันที่ 2015-09-10][ผู้อ่าน 535]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15