องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566


เนื่องด้วยวันที่ 14 กันยายน 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกอบต.สำนักตะคร้อ ผู้นำและประชาชน ได้จัดกิจกรรมรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่บ้านหัวสระ หมู่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  รักษาและดูแลป่าเมเหสักข์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ทั้งได้ความร่มรื่นและทำให้เกิดฝนตกสม่ำเสมอตามฤดูกาลจากการที่มีพื้นป่าไม้เพิ่มก็จะดูดซับคาร์บอนด์มากขึ้น

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-11
2023-08-10