องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566


เนื่องด้วยวันที่ 14 กันยายน 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกอบต.สำนักตะคร้อ ผู้นำและประชาชน ได้จัดกิจกรรมรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่บ้านหัวสระ หมู่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  รักษาและดูแลป่าเมเหสักข์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ทั้งได้ความร่มรื่นและทำให้เกิดฝนตกสม่ำเสมอตามฤดูกาลจากการที่มีพื้นป่าไม้เพิ่มก็จะดูดซับคาร์บอนด์มากขึ้น

2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09