องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
  กิจกรรมล้างตลาดป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 294]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 161]
 
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ ตอบแบบการรับรู้ขอ...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป้าและระบบดับเพลิง ประจ...[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 176]
 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง...[วันที่ 2021-10-01][ผู้อ่าน 219]
 
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 195]
 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 264]
 
  กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 247]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 319]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กล...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 289]
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผ...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บ...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 208]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18