องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
  พิธีมอบอนุบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [วันที่ 2017-03-13][ผู้อ่าน 467]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560[วันที่ 2017-01-18][ผู้อ่าน 628]
 
  โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เพื่อล...[วันที่ 2016-11-22][ผู้อ่าน 487]
 
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559[วันที่ 2016-11-15][ผู้อ่าน 497]
 
  กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2559 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 489]
 
  โครงการจัดทำฝายแบบประชารัฐกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันแล...[วันที่ 2016-11-07][ผู้อ่าน 480]
 
  กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารัก...[วันที่ 2016-09-29][ผู้อ่าน 790]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อง...[วันที่ 2016-09-20][ผู้อ่าน 511]
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ สมาชิก อปพร. และซ้อมแผ...[วันที่ 2016-09-09][ผู้อ่าน 558]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาล ประจำปี...[วันที่ 2016-09-05][ผู้อ่าน 557]
 
  พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษา และเทิดไท้องค...[วันที่ 2016-09-01][ผู้อ่าน 181]
 
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-08-11][ผู้อ่าน 504]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15