องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อร่วมกับเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชชนทั่วไป ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด่้านการขยายพันธุ์ปลาดุก และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการดูแลปลาดุกอย่างถูกวิธี





2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02