องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02