องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั้งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดโครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั้งยืน ด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรสำคัญที่มีพลานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้หลีกเลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02