องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั้งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารัษ์ ร่วมกับ สมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ว่า ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไชปัญหายเสพติดอย่างยั้งยืน ด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้กีฬาฟุตบอล เป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ป็นทรัพยากรสำคัญให้มีพลานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลีกเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งช่วยต่อยอดผู้ด้อยโอกาสให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ  โดยมีกำหนดจัดโครงการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.00-18.00 น. พร้อมกันทั้ง 4 ตำบล ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่ 8-20 ปี สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02