องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


การสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าชเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการสุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยสุ่มตรวจครัวเรือนตามข้อมูลที่บรรทึกในระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ของหมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ และหมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง

2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02