องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันค...[วันที่ 2015-09-04][ผู้อ่าน 474]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ...[วันที่ 2015-08-27][ผู้อ่าน 788]
 
  โครงการด่านชุมชน[วันที่ 2015-08-26][ผู้อ่าน 578]
 
  โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-08-17][ผู้อ่าน 996]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชส...[วันที่ 2015-08-13][ผู้อ่าน 478]
 
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-08-13][ผู้อ่าน 807]
 
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558[วันที่ 2015-07-30][ผู้อ่าน 449]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้...[วันที่ 2015-07-28][ผู้อ่าน 478]
 
  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้...[วันที่ 2015-07-22][ผู้อ่าน 440]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ประจำปี 2558[วันที่ 2015-07-09][ผู้อ่าน 416]
 
  โครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้า...[วันที่ 2015-06-30][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒ...[วันที่ 2015-06-30][ผู้อ่าน 534]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15