องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
  ขอเชิญชวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบร...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดังเพลิง ประจ...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 190]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 273]
 
  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 331]
 
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากได้...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 272]
 
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 435]
 
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 226]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 239]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ร่วมต่อต้านการทุ...[วันที่ 2020-08-19][ผู้อ่าน 201]
 
  โครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 238]
 
  โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบป...[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 215]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2020-07-06][ผู้อ่าน 240]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15