องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ บำเหน็จณรงค์ - สีคิ้ว ๓


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการระบบไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการรวบรวมความคิกเห็นของประชาชน ก่อนเริ่มโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวม

2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02