องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๖  โดยมีนายอำเภอเทพารักษ์  นายยงยุทธ  ป้อมเอี่ยม  เป็นประธานในพิธี  ในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยในกิจกรรมก็มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักตะคร้อ  มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมีการร่วมกิจกรรมด้วยกันสร้างความสุขร่วมกัน
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13