องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและองค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ระหว่างวันที่  15 - 17  พฤษภาคม  2556  ณ  ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง 
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09