องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและองค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ระหว่างวันที่  15 - 17  พฤษภาคม  2556  ณ  ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง 
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13