องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กิจกรรมล้างตลาดป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนและพ่อค้า แม่ค้า  ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 16  ตำบลสำนักตะคร้อ  เพื่อป้องกันการระบาด  ระงับ  ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13