องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ตรวจ ATK เตรียมความพร้อม


ด้วยคณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้เชิญผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ด้วยชุดตรวจ ATK  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ต่อไป

2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13