องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565  เพื่อให้ประชาชน  นักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้  มีความตระหนักการคัดแยกขยะจากต้นทางและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13
2022-04-18
2022-04-05