องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชน  และเป็นหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตส่วนราชการของอำเภอเทพารักษ์  ซึ่งมีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก  การปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทางถนนถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพราะการมีต้นไม้ทั้งสองข้างทางถนนทำให้มีความร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่  จึงต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน  และหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วยตำบลสำนักตะคร้อ  ประกอบกับเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-11
2023-08-10