องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565  ขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้มีการออกกำลังกาย  โดยการเล่นกีฬา ทำให้เกิดความรักสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน

2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13