องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565  ขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้มีการออกกำลังกาย  โดยการเล่นกีฬา ทำให้เกิดความรักสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน

2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-11
2023-08-10