องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565  ขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้มีการออกกำลังกาย  โดยการเล่นกีฬา ทำให้เกิดความรักสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-03
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-14
2024-06-07
2024-05-29
2024-05-24
2024-04-17