องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2565


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2565  โดยกำหนดไว้ 2 สี  คือ สีฟ้ากับสีส้ม  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา  มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน  ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครู  ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง  โดยได้จัดกีฬาสำหรับเด็กเล็กไว้ 4 ประเภท  ดังนี้  กระโดดไกล  วิ่ง 30 เมตร  วิ่งเก็บสิ่งของใส่กระเป๋า   วิ่งผลัดเก็บของใส่ตะกร้า   และกีฬาของผู้ปกครองกำหนดไว้ 2 ประเภท ดังนี้  วิ่งกระสอบ  และวิ่งปั๊มลูกโป่ง

2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13
2022-04-18
2022-04-05