องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2557  ในวันที่ 9 มกราคม  2557  มีการแสดงของเด็กๆ  ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาของผู้ปกครองและเด็กร่วมกัน
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13