องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2557  ในวันที่ 9 มกราคม  2557  มีการแสดงของเด็กๆ  ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาของผู้ปกครองและเด็กร่วมกัน
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09