องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดสำนักตะคร้อ


ด้วยวัดสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02