องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


พิธีมอบอนุบัตร


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้จัดพิธีมอบอนุบัตรให้แก่เด็กของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ในวันที่  6  มีนาคม  2557  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13