องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ปรจำปี 2557


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่  24 - 26  มีนาคม  25577  ณ  สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ 
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13