องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2557


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้นในวันที่  9 เมษายน 2557  พร้อมรับมอบผ้าสไบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13