องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2557


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้นในวันที่  9 เมษายน 2557  พร้อมรับมอบผ้าสไบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-29
2024-01-15
2023-12-22
2023-11-20