องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา


โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านบึงปรือ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 171 คน
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13