องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ในระหว่างวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13