องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการอบรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.


กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ในฐานะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอเทพารักษ์ ได้จัดอบรมกองทุนฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเทพารักษ์ รวมจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย กองทุนฯ อบต.สำนักตะคร้อ กองทุนฯ อบต.วังยายทอง กองทุนฯ อบต.หนองแวงและกองทุนฯ อบต.บึงปรือ
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13