องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษา และเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา


วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้รับงบประมาณจำนวน  40,00 บาท  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ให้ดำเนินการซ่อม สร้าง บ้านให้กับผู้ยากไร้  จำนวน 1 หลัง   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้คัดเลือกเป็นบ้านของนายฝ่าย  เพลียมะลัง  หมู่ที่ 13  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  และองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมกับกองพลพัฒนาที่  2  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ให้การสนับสนุนแรงงานในการสร้างบ้านให้กับนายฝ่าย  เพลียมะลัง  จนสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนันสนุน 
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13