องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาล ประจำปี 2559


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาล  ประจำปี 2559  ในวันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2559  เพื่อให้เด็กเล็กมีการเคลื่อนไหวร่างกาย  มีการ
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13