องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาล ประจำปี 2559


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กอนุบาล  ประจำปี 2559  ในวันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2559  เพื่อให้เด็กเล็กมีการเคลื่อนไหวร่างกาย  มีการ
2024-06-14
2024-05-29
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19