องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ รับรางวัล "ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2559"


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   เข้ารับรางวัล "ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2559"  ในงานประชุมนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 9 นครราชสีมา  ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ณ  ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลีรีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-29
2024-01-15
2023-12-22
2023-11-20