องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ รับรางวัล "ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2559"


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   เข้ารับรางวัล "ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2559"  ในงานประชุมนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 9 นครราชสีมา  ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ณ  ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลีรีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13