องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ สมาชิก อปพร. และซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนสำนักงานปลัด  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.และซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559  โดยได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13