องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมกับหน่วยงานราชการภายในอำเภอเทพารักษ์  ร่วมกันแสดงจิตอาสา  พัฒนาพื้นที่ให้สะอาดและน่าอยู่  ร่วมกัน  และองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ยังได้รับการประสานงานจากกรมทางหลวง  ในการเข้ามาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้ด้วย
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13