องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำฝายแบบประชารัฐกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้โครงการ "คนโคราช ไม่ขาดน้ำอีกต่อไป" ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี พ.ศ. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการจัดทำฝายแบบประชารัฐกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้โครงการ "คนโคราช ไม่ขาดน้ำอีกต่อไป" ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริ  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานราชการและเพื่อป้องกันหรือเป็นการชะลอน้ำในพื้นที่  ให้กักเก็บไว้ใช้ได้นานๆ ต่อไป
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13