องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2559 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง  ประจำปี 2559  เพื่อปลูกฝังให้เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทง  และอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง   
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09