องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2559 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง  ประจำปี 2559  เพื่อปลูกฝังให้เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรมประดิษฐ์กระทง  และอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง   
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13