องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  ร่วมกับประชาชนในตำบลสำนักตะคร้อ  โดยจัดกิจกรรมจุดเทียนถวายสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  และร่วมลอยกระทงพร้อมกัน
2023-01-24
2023-01-17
2022-09-07
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-18
2022-08-11
2022-07-12
2022-07-05
2022-06-13