องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมกับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย  กองพันพัฒนาที่ 2  จัดโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  โดยคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่บ้านวังกะทะ  หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09