องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวนิภา   ควงขุนทด นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
   
นายปภาวิน เหิดขุนทด
นางวารินทร์ พูขุนทด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษการผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา