องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ