องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]1
2 การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]49
3 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]37
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 31 มกราคม 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]122
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 31 มกราคม 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]140
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]153
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]160
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]177
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]156
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 6 ก.ย. 2564 ]121
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง [ 6 ก.ย. 2564 ]124
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 6 ก.ย. 2564 ]161
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]118
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 2) [ 25 ก.พ. 2564 ]130
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]155
16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 2) [ 16 ต.ค. 2563 ]132
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ผด. 5) [ 16 ต.ค. 2563 ]137
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รถบรรทุกน้ำ) [ 6 ต.ค. 2563 ]133
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน) [ 6 ต.ค. 2563 ]147
20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด.5 (เปลี่ยนแปลง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]125
 
หน้า 1|2|3