องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]8
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]22
3 เดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]9
4 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]7
5 เดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]11
6 เดือน ธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]10
7 เดือนพฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]14
8 เดือน ตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]14
9 เดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]24
10 เดือน สิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]24
11 เดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]35
12 เดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]39
13 เดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]38
14 เดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]35
15 เดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]47
16 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]51
17 เดือน มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]49
18 เดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]47
19 เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]53
20 เดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]44
21 เดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]78
22 เดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]95
23 เดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]107
24 เดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]110
25 เดือน พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]123
26 เดือนเมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]183
27 เดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]40
28 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]46
29 เดือน มกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]162
30 เดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]174
31 เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]177
32 เดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]182
33 เดือน กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]224
34 เดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]191
35 เดือน กรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]195
36 เดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]176
37 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]185
38 เดือน เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]188
39 เดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]224
40 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]187
 
หน้า 1|2|3|4