องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]1
2 เดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]6
3 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]13
4 เดือน มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]8
5 เดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]8
6 เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
7 เดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]8
8 เดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]41
9 เดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]56
10 เดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]65
11 เดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]70
12 เดือน พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]88
13 เดือนเมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]142
14 เดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]7
15 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]7
16 เดือน มกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]123
17 เดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]132
18 เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]140
19 เดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]144
20 เดือน กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]184
21 เดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]152
22 เดือน กรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]157
23 เดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]137
24 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]145
25 เดือน เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]147
26 เดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]183
27 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]144
28 เดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]145
29 เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]141
30 เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]141
31 เดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]146
32 เดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]142
33 เดือน สิงหาคม 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]134
34 เดือน กรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]144
35 เดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]141
36 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]134
37 เดือน เมษายน 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]139
38 เดือน มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]140
39 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]141
40 เดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]141
 
หน้า 1|2|3