องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือน ตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]0
2 เดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
3 เดือน สิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]9
4 เดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]20
5 เดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]22
6 เดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
7 เดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]21
8 เดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]31
9 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]37
10 เดือน มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]35
11 เดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]33
12 เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]34
13 เดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]31
14 เดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]64
15 เดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]80
16 เดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]90
17 เดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]95
18 เดือน พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]111
19 เดือนเมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]170
20 เดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]28
21 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]32
22 เดือน มกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]148
23 เดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]159
24 เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]163
25 เดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]167
26 เดือน กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]207
27 เดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]176
28 เดือน กรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]179
29 เดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]161
30 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]170
31 เดือน เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]172
32 เดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]209
33 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]172
34 เดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]171
35 เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]164
36 เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]167
37 เดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]172
38 เดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]169
39 เดือน สิงหาคม 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]160
40 เดือน กรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]166
 
หน้า 1|2|3