องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 1 มิ.ย. 2566 ]28
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2566 ]36
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ค. 2566 ]35
4 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 พ.ค. 2566 ]29
5 การแจ้งถมดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]156
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 22 ก.ค. 2563 ]154
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ก.ค. 2563 ]147
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]143
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 ก.ค. 2563 ]147
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]155
11 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]155
12 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]173
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 22 ก.ค. 2563 ]190
14 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]149
15 การแจ้งขุดดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]152
16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]151
17 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]145
18 การรับชำระภาษีป้าย [ 22 ก.ค. 2563 ]151
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]147
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ก.ค. 2563 ]157
21 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ก.ค. 2563 ]144
22 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 22 ก.ค. 2563 ]142
23 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 23 ส.ค. 2560 ]147
24 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 ส.ค. 2560 ]152
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ส.ค. 2560 ]142
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 23 ส.ค. 2560 ]132
27 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 ส.ค. 2560 ]149
28 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ส.ค. 2560 ]141
29 การแจ้งขุดดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]137
30 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ส.ค. 2560 ]142
31 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]141
32 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 23 ส.ค. 2560 ]143
33 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]133
34 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]168
35 คู่มือ : การขอต่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 2 มิ.ย. 2559 ]179
36 คู่มือ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]141
37 คู่มือ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]139
38 คู่มือ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]153
39 คู่มือ : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]142
40 คู่มือ : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]145
 
หน้า 1|2