องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2566 ]0
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ค. 2566 ]0
3 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 พ.ค. 2566 ]0
4 การแจ้งถมดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]122
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 22 ก.ค. 2563 ]123
6 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ก.ค. 2563 ]117
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]113
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 ก.ค. 2563 ]114
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]124
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]121
11 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]123
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 22 ก.ค. 2563 ]160
13 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]120
14 การแจ้งขุดดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]119
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]118
16 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]115
17 การรับชำระภาษีป้าย [ 22 ก.ค. 2563 ]113
18 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]117
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ก.ค. 2563 ]123
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ก.ค. 2563 ]116
21 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 22 ก.ค. 2563 ]113
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 23 ส.ค. 2560 ]118
23 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 ส.ค. 2560 ]122
24 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ส.ค. 2560 ]108
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 23 ส.ค. 2560 ]101
26 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 ส.ค. 2560 ]115
27 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ส.ค. 2560 ]108
28 การแจ้งขุดดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]110
29 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ส.ค. 2560 ]109
30 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]109
31 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 23 ส.ค. 2560 ]110
32 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]100
33 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]137
34 คู่มือ : การขอต่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 2 มิ.ย. 2559 ]143
35 คู่มือ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]108
36 คู่มือ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]106
37 คู่มือ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]122
38 คู่มือ : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]111
39 คู่มือ : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]114
40 คู่มือ : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]146
 
หน้า 1|2