องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งถมดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]111
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 22 ก.ค. 2563 ]112
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ก.ค. 2563 ]109
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]105
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 ก.ค. 2563 ]108
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]115
7 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]114
8 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]113
9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 22 ก.ค. 2563 ]146
10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]111
11 การแจ้งขุดดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]110
12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]109
13 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]105
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 22 ก.ค. 2563 ]104
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]109
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ก.ค. 2563 ]117
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ก.ค. 2563 ]108
18 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 22 ก.ค. 2563 ]106
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 23 ส.ค. 2560 ]110
20 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 ส.ค. 2560 ]113
 
หน้า 1|2|3