องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2566 ]17
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ค. 2566 ]20
4 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 พ.ค. 2566 ]17
5 การแจ้งถมดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]142
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 22 ก.ค. 2563 ]141
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ก.ค. 2563 ]135
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]131
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 ก.ค. 2563 ]132
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]142
11 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 22 ก.ค. 2563 ]143
12 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 22 ก.ค. 2563 ]147
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 22 ก.ค. 2563 ]179
14 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]138
15 การแจ้งขุดดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]139
16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]138
17 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 22 ก.ค. 2563 ]133
18 การรับชำระภาษีป้าย [ 22 ก.ค. 2563 ]134
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ก.ค. 2563 ]134
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ก.ค. 2563 ]143
21 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ก.ค. 2563 ]133
22 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 22 ก.ค. 2563 ]131
23 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 23 ส.ค. 2560 ]135
24 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 ส.ค. 2560 ]139
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ส.ค. 2560 ]127
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 23 ส.ค. 2560 ]120
27 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 ส.ค. 2560 ]136
28 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ส.ค. 2560 ]129
29 การแจ้งขุดดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]127
30 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ส.ค. 2560 ]129
31 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]128
32 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 23 ส.ค. 2560 ]130
33 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]121
34 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]155
35 คู่มือ : การขอต่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 2 มิ.ย. 2559 ]163
36 คู่มือ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]129
37 คู่มือ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]127
38 คู่มือ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]141
39 คู่มือ : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]130
40 คู่มือ : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]133
 
หน้า 1|2