องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ส.ค. 2560 ]103
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 23 ส.ค. 2560 ]99
23 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 23 ส.ค. 2560 ]112
24 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ส.ค. 2560 ]103
25 การแจ้งขุดดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]106
26 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ส.ค. 2560 ]106
27 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ส.ค. 2560 ]106
28 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 23 ส.ค. 2560 ]106
29 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]97
30 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]134
31 คู่มือ : การขอต่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 2 มิ.ย. 2559 ]141
32 คู่มือ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]106
33 คู่มือ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]102
34 คู่มือ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]116
35 คู่มือ : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]109
36 คู่มือ : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]109
37 คู่มือ : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]143
38 คู่มือ : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 2 มิ.ย. 2559 ]160
39 คู่มือ : การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 2 มิ.ย. 2559 ]146
40 คู่มือ : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]107
 
|1หน้า 2|3