องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คู่มือ : การแจ้งขุดดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]99
42 คู่มือ : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]98
43 คู่มือ : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]134
44 คู่มือ : การแจ้งถมดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]133
45 คู่มือ : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]101
46 คู่มือ : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]98
47 คู่มือ : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2559 ]113
48 คู่มือ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 2 มิ.ย. 2559 ]97
49 คู่มือ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 มิ.ย. 2559 ]99
50 คู่มือ : การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ [ 2 มิ.ย. 2559 ]96
51 ตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]96
52 คู่มือ : การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2559 ]98
 
|1|2หน้า 3