องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]84
2 คำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]112
3 ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]127
4 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]86
5 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]130
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ก.พ. 2559 ]146
7 ข้อมูลสิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน [ 3 ก.พ. 2559 ]173
8 แบบคำขอคัดลอกข้อมูลข่าวสาร [ 30 พ.ย. 542 ]138