องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ฉบับปรับปรุง) [ 1 เม.ย. 2565 ]39
2 แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) [ 1 เม.ย. 2565 ]29
3 ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2565 ]31
4 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ฉบับแก้ไข) [ 1 เม.ย. 2565 ]39
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ฉบับปรับปรุง) [ 1 เม.ย. 2565 ]51
6 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]176
7 แบบคำร้อง [ 30 พ.ย. 542 ]171