องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2567 ]15
2 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2567 ]14
3 คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 15 พ.ย. 2566 ]7
4 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 4 ม.ค. 2566 ]53
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ม.ค. 2566 ]43
6 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 4 ม.ค. 2566 ]43
7 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]38
8 คู่มือการปฏฺิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ฉบับปรับปรุง) [ 1 เม.ย. 2565 ]52
9 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม [ 23 มี.ค. 2565 ]131
10 คู่มือการลา [ 22 มี.ค. 2565 ]124
11 ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 15 ต.ค. 2563 ]153