องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 4 ม.ค. 2566 ]2
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ม.ค. 2566 ]1
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 4 ม.ค. 2566 ]1
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]1
5 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม [ 23 มี.ค. 2565 ]84
6 คู่มือการลา [ 22 มี.ค. 2565 ]82
7 ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 15 ต.ค. 2563 ]115