องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 4 ม.ค. 2566 ]22
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ม.ค. 2566 ]14
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 4 ม.ค. 2566 ]16
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]14
5 คู่มือการปฏฺิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ฉบับปรับปรุง) [ 1 เม.ย. 2565 ]23
6 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม [ 23 มี.ค. 2565 ]97
7 คู่มือการลา [ 22 มี.ค. 2565 ]99
8 ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 15 ต.ค. 2563 ]129