องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 15 พ.ย. 2566 ]7
2 คู่มือมาตรฐานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 21 เม.ย. 2564 ]152
3 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 เม.ย. 2564 ]164
4 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 เม.ย. 2564 ]156
5 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 เม.ย. 2564 ]155
6 แบบคำขอ/คัดลอกข้อมูล/เอกสารของทางราชการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]193
7 ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ [ 18 ก.ย. 2563 ]154
8 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2563 ]144
9 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 ก.ค. 2562 ]174