องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 21 เม.ย. 2564 ]122
2 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 เม.ย. 2564 ]126
3 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 เม.ย. 2564 ]120
4 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 เม.ย. 2564 ]116
5 แบบคำขอ/คัดลอกข้อมูล/เอกสารของทางราชการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]155
6 ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ [ 18 ก.ย. 2563 ]124
7 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2563 ]119
8 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 ก.ค. 2562 ]148